Teknisk rådgivning - bygg


Styret i et boligselskap har ansvar for at bygningsmassen er i god form. Vi står til tjeneste med vår tekniske kompetanse. Vi kan bygg! 

Teknisk avdeling har bred erfaring med prosjektledelse av rehabilitering, for eksempel bygge balkonger, innglassing av balkonger og renovering av bad, fasade og fellesområder. Vi kartlegger tiltak, bistår styret med beslutningsgrunnlag og finansiering, innhenter anbud, etablerer kontrakter og følger opp byggherre og leverandører. Eventuelle reklamasjoner i etterkant tar vi oss også av. Vi leder prosessen fra idé til virkelighet!

Har dere planer om et større prosjekt i ditt bygg? 

Ring oss! Send epost!