Arendal Vedlikehold


Vedlikeholdsplan fra Arendal Boligbyggelag:

Arendal Boligbyggelag bidrar gjerne i planlegging, gjennomføring og oppfølging av vedlikehold og oppgradering og kan tilby gode tjenester til fornuftige priser.

Vi tilbyr også et nettbasert verktøy for å håndtere vedlikehold i borettslag og sameier. Styret i borettslaget står ansvarlig for at det utføres forsvarlig vedlikehold av bygningsmassen. Systemet hjelper styrene med å ivareta dette ansvaret på en oversiktlig og enkel måte. Det nettbaserte systemet er en enkel, tidsbesparende og varig løsning. De fleste styremedlemmer sitter i to år av gangen, og en vedlikeholdsplan bør strekke seg minst ti år fram i tid.

Det nettbaserte systemet er en skreddersydd løsning hvor alt blir systematisert og dokumentert på en oversiktlig og brukervennlig måte.

Har du spørsmål?

Kontakt teknisk leder Bjørn Magne Hansen på tlf. 91 82 84 80 eller e-post bmh@arendal.bbl.no

Innlogging til Vedlikeholdsystemet Arendal Vedlikehold:

Trykk HER