Forsikring


Totalforsikring for boligselskaper

Landets boligbyggelag har utviklet en egen forsikring for borettslag og sameier som er tilknyttet et boligbyggelag. Vi kaller den Totalforsikring, fordi den dekker mye mer enn de vanligste forsikringsbehov som vann, brann og innbruddskader.

I dag er over 220.000 bygg landet rundt forsikret gjennom oss, med If og Tryg som leverandører.

Ta kontakt med oss om du ønsker en fullstendig oversikt over dekninger og forsikringssummer for ditt bygg.

Forsikring for medlemmer:
Gjennom samarbeide med If Skadeforsikring tilbyr vi flere gunstige forsikringer for medlemmer.
Les mer om medlemsfordelene her. 

 Ring oss! Send epost!