Overføre bolig


Du kan overføre en leilighet / andel i borettslag til nærmeste familie, og denne vil da være unntatt for annonsering av forkjøpsretten.   

For at vi skal kunne overføre andelen trenger vi dokumentasjon som viser at den er tinglyst hos Kartverket.

Gjelder det overføring av et dødsbo trenger vi i tillegg kopi av skifteattesten og en skriftlig bekreftelse på at overføringen godkjennes av øvrige arvinger.

Alle som bor i et borettslag tilknyttet Arendal Boligbyggelag må være medlem hos oss. Dersom den nye eieren ikke allerede har et medlemskap, kan du velge å overføre ansiennitet sammen med andelen. Husk at når du overfører medlemskapet ditt, vil den nye eieren ikke få høyere ansiennitet enn sin egen alder. Skulle du ønske å beholde medlemskapet ditt, må den nye eieren opprette et helt nytt medlemskap i Arendal Boligbyggelag.

Ønsker du å overføre andelen din?

 Ring oss! Send epost!