Juridisk rådgivning


Det er mange lover som regulerer hvordan et styre skal jobbe, hva styret har ansvar for og hvordan saksbehandling skal foregå for å sikre gyldige beslutninger. Noen saker kan behandles og besluttes av styret, mens andre saker krever vedtak på årsmøte/generalforsamling.  

Fra 1.1.23 har Arendal Boligbyggelag en egen jurist, Eirik Mo, som kan bistå styrene med juridisk rådgivning. Har boligselskapet IF Totalforsikring, har styret 15 timer med juridisk rådgivning inkludert hvert år. 
Boligselskaper uten IF Totalforsikring, eller rådgivning utover områdene som er inkludert i IF sin forsikring, faktureres på timesbasis. 

Ta kontakt dersom dere vil vite mer.
Vi hjelper gjerne!

Ring oss! Send epost!