Ledige stillinger


Jobbe hos oss? 

Vi er alltid  ute etter nye bekjentskaper! 

Kontakt oss gjerne: Mail

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arendal, juli 2022: 

Arendalsregionen står foran spennende tider med industrivekst og økt boligbygging. Arendal Boligbyggelag vil være med å skaffe moderne og gode boliger til en voksende befolkning.

Myten om det blide, søvnige Sørlandet bør være avlivet for lenge siden, mener daglig leder i Arendal Boligbyggelag, Per Selås. – Nå rår det optimisme og vekst. I hele Agder ser vi økt aktivitet i store bransjer som industri, varehandel, reiseliv og bygg- og anlegg. På toppen av det hele kommer Morrow batterifabrikk med behov for hundrevis av medarbeidere i nær fremtid.

– Glem heller ikke satsingen på teknologi, energi og kompetansemiljøer hos aktører som Universitetet i Agder, Arendals Fossekompani og Agder Energi, legger Selås til. – Ifølge Menon Economics vil etablering av Morrow med ringvirkninger føre til en befolkningsvekst i Arendalsregionen på cirka 6000 mennesker frem mot 2030. Dette tilsvarer behov for rundt 2600 nye boenheter i regionen i samme periode.

 

Daglig leder Per Selås på befaring på byggeplass

Daglig leder Per Selås på befaring på byggeplass

Bidra i utviklingen
Denne spennende utviklingen skal Arendal Boligbyggelag være en aktiv og tydelig deltaker i, lover Selås. – Vi opplever allerede et sterkt boligmarked med prisvekst, og tiden er desidert inne for å satse offensivt. Derfor tilfører vi nå organisasjonen tre nye stillinger.

I våre bekvemme og tidsmessige kontorer i sentrum av Arendal er dagens 14 medarbeidere organisert i en teknisk avdeling og en avdeling for økonomi og kundeservice. – Som medlemseid selskap er det et hovedmål å tilby våre over 7000 medlemmer moderne og gode boliger, eller som vi sier, «en bedre boligopplevelse», sier boligbyggelags-sjefen. – Vi har som formål å bygge og forvalte boliger for medlemmene, som i antall har økt jevnt og trutt år for år. En viktig del av jobben er å støtte sameiene og borettslagene med god forvaltning, drift og vedlikehold.

– Samtidig er vi svært opptatt av å leve opp til det samfunnsansvaret vi har som en viktig boligaktør, ved å sikre folk tilgang til gode boliger, fortsetter han. – Henger boligbyggingen etter, vil det virke negativt på utviklingen fremover. Derfor er økt boligbygging viktig for førstegangskjøpere og grupper av vanskeligstilte, men også for kvalifisert arbeidskraft til industrien, slik at de ønsker å flytte hit og bidra til industriveksten i regionen.

Teknisk leder Bjørn Magne Hansen viser frem prosjektet Moy Terrasse

Teknisk leder Bjørn Magne Hansen viser frem prosjektet Moy Terrasse

Høyt aktivitetsnivå basert på bærekraft
Arendal Boligbyggelag har en rekke prosjekter på gang, og er i ferd med å øke tomtetilgangen. – Vi utvikler både egne prosjekter, og vi samarbeider med flere andre boligaktører. Vi jobber i tett dialog med våre samarbeidspartnere, kollegaer i andre boligbyggelag, NBBL og offentlige myndigheter, sier Selås. – Slik kan vi opprettholde en høy aktivitet, og stadig videreutvikle kompetansen vår.

– I tillegg til å skape trygge, gode boliger for medlemmer i ulike livsfaser, satser vi på bærekraftige boliger, og vi bidrar til klimavennlig og energieffektiv bygging og rehabilitering, påpeker Selås. – Bærekraft er blitt en viktig og selvfølgelig del av vår virksomhet, både i økonomisk, sosial og miljømessig forstand.

– Kort sagt ønsker vi å sette menneskene i sentrum og skape de gode boligopplevelsene, utdyper Selås. – I tillegg er vi stolte av å være en proaktiv forvalter ved at vi stadig utvikler både kompetansen vår og tjenestene våre. Vi legger ned mye arbeid i å bistå styrenes arbeid med å løse utfordringen deres i hverdagen.

En av våre oppgaver er å yte økonomitjenester til våre boligselskaper. – Våre økonomifunksjoner er i stor grad automatiserte og stadig mer tid brukes på rådgivning. Hele organisasjonen vår bærer preg av kunnskapsdeling, fleksibilitet og kollegial støtte. Hos oss får du raskt kjennskap til arbeidsfelt og rutiner. Vi står hundre prosent fast på ideen om de ansatte som vår viktigste ressurs.

Den viktige dialogen
– Vi er svært opptatt av dialogen med beboerne og styrene, sier Selås. – De er jo også våre eiere, og skal vi bistå på en sikker og god måte, kreves det evne til å sette seg inn i andres problemstillinger, samtidig som vi skal fremstå som de trygge, løsningsorienterte og kompetente fagfolkene vi er.

– Ansatte i teknisk avdeling er en del av et godt fagmiljø med humør og smidighet som kjennetegn, fortsetter Selås. –  Arbeidsoppgavene er mange, fra å kartlegge kundenes behov, via utvikling og ledelse av byggeprosjekter til rehabilitering og skadeforebygging. Her er systematikk og evne til å ta ansvar avgjørende, og evnen til å kommunisere med våre kunder, samarbeidspartnere, leverandører og myndigheter må være godt utviklet.

– Til alle potensielle stillinger ser vi etter personer som trives med tempo, har faglige ambisjoner og er kundeorientert, og ikke minst vil være en del av den spennende reisen som regionen har lagt ut på. Vi lover på vår side en trygg arbeidsplass i et stabilt og trivelig miljø, der du får være med å forme gjøremålene våre til beste for medlemmer og landsdelen.