Ny i styret?


Styrets oppgaver og plikter

Det er styrets oppgave å gjennomføre vedtakene som har blitt fattet på generalforsamlingen eller i sameiermøtet, og å forvalte bygningsmassen. 

Å drifte boligselskapet innebærer å holde oversikt over økonomien, kreve inn fellesutgifter, betale regninger og håndtere HMS-oppgaver. Det er også styrets oppgave å påse at bygningene og fellesarealene vedlikeholdes.

Samtidig bør styret ha et overordnet mål om å skape et godt bomiljø.

Styrets ansvar

Styreleder og styremedlem har et personlig ansvar for å overholde pliktene som inngår i styrevervet. Avtaler som er inngått med tjenesteleverandører og samarbeidspartnere gir ikke fritak for pliktene. Tvert i mot skal styret sikre at driftsavtalene oppfylles og utføres på en forsvarlig måte.

Dersom personer eller gjenstander skades som følge av at styret ikke følger opp sine plikter, kan det enkelte styremedlem bli holdt personlig ansvarlig. Slike situasjoner oppstår heldigvis ytterst sjelden, og du som styremedlem vil i de fleste tilfellene være dekket av boligselskapets styreansvarsforsikring.

Boligbyggelaget

Arendal Boligbyggelag forvalter boligselskap på oppdrag fra styret. Innkreving av fellesutgifter, håndtering av regninger og oversikt over økonomien inngår i dette oppdraget. I tillegg bidrar vi med rådgivning og kan ta oppdrag på utvikling av HMS plan, vedlikehold og renoveringsprosjekt og mange andre tjenester.

Har du spørsmål?

Ring oss! Send epost!