Hva er forkjøpsrett?


Stå først i køen med forkjøpsrett!

Med forkjøpsrett menes at du kan tre inn i en allerede inngått avtale om salg av bolig. Du kan overta som kjøper dersom du har lengre ansiennitet (tid du har vært medlem) enn budgiveren. 

Har du funnet en bolig du ønsker å benytte forskjøpsretten på, må du melde dette skriftlig til boligbyggelaget innen tidsfristen.

Boliger hvor det varsles mulighet for forkjøpsrett på legges ut her. 

Som medlem i Arendal Boligbyggelag har du forkjøpsrett på om lag 2000 leiligheter lokalt, og mer enn 90.000 leiligheter i hele Norge. Det betyr at et medlem i Arendal også kan benytte forkjøpsretten til en bolig i Harstad! Se her for en oversikt over hvilke boligbyggelag som er med. 

Dersom det er flere medlemmer som ønsker å benytte forkjøpsrett vil den med lengst ansiennitet få tilslaget.
De som allerede eier en andel i det borettslaget den aktuelle boligen er i, har gjerne forkjøpsrett foran andre medlemmer. 

Meld deg inn i dag!

Reglene om forkjøpsrett finner du i
Lov om borettslag § 4-11 til § 4-22.

 

 

To måter å avklare forskjøpsrett på:

Forhåndsavklaring

Boligen prøves på forkjøpsrett før den er solgt. Da annonseres den med prisantydning, og medlemmer kan melde sin interesse innen fristens utløp. Denne er ikke bindende. Når boligen blir solgt vil Arendal Boligbyggelag kontakte de som har meldt sin interesse, med forespørsel om de ønsker å benytte forkjøpsretten. Ved en slik henvendelse må interessenten raskt ta stilling til om de ønsker å benytte seg av forkjøpsretten.

Gebyret på forhåndsavklaring betales av selger hvis ingen melder, og av kjøper hvis det blir et salg gjennom forkjøpsretten. 

Fastprisavklaring

Når boligen utlyses på forkjøpsrett etter at den er solgt, annonseres den med fast pris, altså den prisen den er solgt for. Da kan du som medlem melde forkjøpsrett og tre inn i den avtalen som opprinnelig kjøper og selger har inngått. Det er bindende når du melder forkjøpsretten på fastprisavklaring. Dersom det er flere medlemmer som melder forkjøpsrett vil boligen gå til den med lengst ansiennitet.

Gebyr i forbindelse med dette betales av kjøper.