Jeg skal selge


Her har vi samlet noen tips om hva som er viktig å huske på når du skal selge bolig. 

Forkjøpsrett

Bor du i et borettslag så skal andelen du selger lyses ut på forkjøpsrett. Det kan gjøres med forhåndsavklaring, eller etter at salget er gjort. Megler skal opplyse deg om alternativene og hva som er riktig fremgangsmåte, og du kan også kontakte oss for å få mer informasjon. 

 Ring oss! Send epost!

Prisregulerte boliger

Dersom du bor i et borettslag hvor andelene er prisregulerte kan det lønne seg å gjøre en forhåndsavklaring på forkjøpsretten. 

Forbli medlem

Når du har solgt håper vi du vil fortsette å være medlem av Arendal Boligbyggelag. Du beholder da din ansiennitet og kan dra nytte av de gode medlemsfordelene.