Byggdrifter / vaktmester

Vi kjenner bygningene!Vaktmestertjenesten er spesielt utviklet for å yte vaktmester- og servicetjenester for borettslag, sameier, stiftelser og beboere.  

Vi utfører både store og små vaktmestertjenester for boligselskap. Tilpasser alltid tjenestene til hvert enkelt boligselskap og har som mål å gjøre hverdagen enklere for både styret og beboerne. La oss ta oss av vedlikeholdet slik at du kan fokusere på andre ting. 
Der vi ikke strekker til selv, har vi gode samarbeidspartnere som vi koordinerer. Vi har avtaler med tømrer, elektriker, rørlegger, gartner og brøytefirmaer.

Vedlikehold i din boenhet er det den enkelte beboer som har ansvar for. Vi kan gjerne hjelpe, men vær klar over at dette ikke betales gjennom fellesutgiftene.
Har du behov for vaktmestertjenester? 

Her er noen av produktene vi tilbyr: 

Vedlikeholdsavtale

En vedlikeholdsavtale omfatter et fullstendig ettersyn av bygg og fellesarealer gjennom hele året. Vi avtaler med styret på forhånd hva som skal etterses. Mange ønsker at vi skal ta oss av den pålagte internkontrollen, som omfatter lekeplasser, brannvern, sjekk av el-anlegg og vannrør.

Les mer

HMS plan

Boligselskaper er lovpålagt å drive kontinuerlig arbeid med helse, miljø og sikkerhet - og dette er styrets ansvar. Vi tilbyr utarbeidelse av HMS plan som inkluderer gjennomgang av bygg, risikovurderinger, og en plan for videre arbeid. Med en god plan er styret sikret at deres ansvar er ivaretatt.

Les mer

Vannsjekk

Vanskader blir mer og mer vanlig, og skaper mye støy og bryderi for beboere og styrer. Når et boligselskap kan dokumentere å ha gjennomført vannsjekk og utbedret eventuelle mangler, utløser det reduksjon i forsikringspremien. Og enda viktigere - det reduserer risiko for vannskader og dermed unødig premieøkning.