Eirik kom til Arendal Boligbyggelag fra stillingen som studentombud og juridisk rådgiver ved Universitetet i Agder. Tidligere har han også jobbet i Forbrukerrådet. Eirik er utdannet jurist, med en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og skal i Arendal Boligbyggelag jobbe med juridisk rådgivning både til ansatte og ledelse i boligbyggelaget og overfor styrene i boligselskapene.

Gleder seg
- Jeg ser frem til å bistå styrene i boligselskapene innen et spennende felt som har forgreininger til både selskapsrett, tingsrett og kontraktsrett, forteller Mo. Jeg gleder meg til å komme enda bedre i gang, sier Mo. 

Viktig allerede
- En juridisk rådgivningstjeneste har vært etterlyst av våre tillitsvalgte, forteller daglig leder i Arendal Boligbyggelag Per Selås. Vi er stolte over å ha Eirik Mo med på laget. Vårt håp er jo at saker som oppstår i boligselskapene kan løses før de blir konflikter. Juridisk rådgivning er et viktig supplement i våre tjenester til boligselskapene. Eirik har nettopp begynt, men allerede er han en viktig bidragsyter både for ansatte i boligbyggelaget og også for de styrene som har tatt kontakt. Nå gleder vi oss til veien videre! legger Selås til.

Gratis juridisk rådgivning
Han har også en god nyhet for alle boligselskaper som har IF Totalforsikring:
- Dette er en skikkelig gladnyhet for alle som har IF Totalforsikring! Med inntil 15 timers gratis juridisk rådgivning er det enkelt å be om juridisk hjelp, forteller Selås.
- De fleste som sitter i styret i et sameie eller borettslag vil før eller siden møte på en juridisk problemstilling. Det kan være endring av vedtekter, seksjoneringer, utfordringer med parkering og gjesteparkering eller konflikter mellom leverandører og beboere. Da kan det være greit med litt juridisk rådgivning på veien. Med disse 15 gratis timene håper vi også at styrene kan tillate seg å hente inn juridisk hjelp også til mindre avklaringer, slik at boligselskapene på sikt kan forebygge større konflikter og også skape større trygghet i styrearbeidet, avslutter Selås. 

Slik fungerer det
Flere boligselskaper forvaltet av Arendal Boligbyggelag har allerede fått hjelp via disse 15 gratis timene via IF, og tilbakemeldingene er svært positive. Nå håper vi at enda flere tar kontakt. Disse 15 timene gjelder rådgivning fra jurist hos Arendal Boligbyggelag eller IF, om saker som har betydning for borettslagets eller sameiets rettigheter og forpliktelser.

Det kan være:

  • Veiledning om relevante lover og regler
  • En sparringspartner for styret i boligselskapet
  • Vurdering av borettslagets eller sameiets rettslige posisjon i en sak, og veiledning i hvordan saken kan håndteres videre
  • Bistand til formulering av brev eller epost
  • Gjennomgang av kontrakter

Boligselskaper uten IF Totalforsikring, eller rådgivning utover områdene som er inkludert i IF sin forsikring, faktureres på timesbasis. 

Noen unntak
De 15 timene gratis timene kan ikke brukes i forbindelse med saker hvor det foreligger en tvist. Det betyr at enten dere eller motparten deres har lagt frem et skriftlig krav som den andre bestrider. I en slik situasjon vil boligselskapet få dekning av rettshjelpsforsikringen (dersom dere er IF Totalkunder).
Det er også noen saker juridisk rådgiver ikke kan hjelpe dere med i forbindelse med disse 15 gratis timene, som f.eks. inndriving av gjeld og fordringer, immaterielle rettigheter osv.

Beskjeden fra juridisk rådgiver Eirik Mo er klar - Det er bare å ta kontakt!

Kontakt vår juridiske rådgiver: 
Epost: jurist@arendal.bbl.no
Tlf: 37 00 54 61 

Har ikke deres boligselskap IF Totalforsikring?
Dere kan likevel få hjelp av juridisk rådgiver, mot en timepris.
Vi hjelper også gjerne med et forsikringstilbud, om dette er aktuelt.