Arendal Boligbyggelag

Hjem kjære hjem!


Arendal Boligbyggelag ble stiftet allerede i 1961. Helt siden den gang har vi jobbet for at våre medlemmer skal ha tilgang til gode boliger og et godt bomiljø.

Det er medlemmene som eier boligbyggelaget, og alle eier én andel hver. Alt overskudd som et boligbyggelag har, går inn i egenkapitalen og brukes til kjøp av tomter og til å finansiere nye boligprosjekt som igjen kommer medlemmene til gode gjennom forkjøpsretten.

Dette er noen av tjenestene vi tilbyr:

Arendal Boligbyggelag er del av Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)