Regnskapsføring


Hos oss treffer du fire autoriserte regnskapsførere med spesialkompetanse på boligselskaper. 

Alle bilag håndteres digitalt gjennom vår styreportal, og her har styrene tilgang til nøkkeltall og oppdaterte økonomirapporter.

Vi kan i tillegg hjelpe med IN-ordning (individuell nedbetaling av fellesgjeld), fakturering, avregninger av strøm og vann, lønn og mye annet.

Ring oss! Send epost!