Forvaltning


Det er mange oppgaver i et sameie eller borettslag som beboerne og styret fint kan utføre selv - gjøre avtaler om brøyting og liknende, arrangere dugnad og mange andre enkle oppgaver som hører dagliglivet i bygget til.

Andre større og mer komplekse oppgaver tar Arendal Boligbyggelag seg av, som forvalter av boligselskapet.

Vi organiserer generalforsamlinger og årsmøter. Her stiller loven krav til gjennomføring for at møtene blir juridisk gyldige. Vi kjenner lovverket godt og påser at dette blir fulgt.

Som regnskapsfører krever vi inn fellesutgifter, passer på at alle betaler og holder kontroll på økonomien.

Når boligselskapet skal gjennomføre større og mer ekstraordinære prosjekt som rehabilitering, oppussing og må ta opp lån for å finansiere tilbyr vi rådgivning og prosjektledelse.

Som oftest er det endringer i et styre i et boligselskap hvert år. Erfarne ledere eller medlemmer takker av, og nye kommer inn, og sånn skal det være. Arendal Boligbyggelag sørger for kontinuitet og bidrar med vår kompetanse til trygghet i styrets arbeid og for beboerne.

Ring oss! Send epost!