Utleie av bolig - bruksoverlating

Loven bruker begrepet "bruksoverlating" om utleie. 


Korttidsutleie:
Les hva NBBL skriver HER

Sameie:
I et sameie kan du leie ut boligen så lenge og når du vil, med mindre annet er spesifisert i vedtektene. Styret bør uansett informeres, av sikkerhetsmessige grunner. 

Borettslag:
I et borettslag er hovedregelen at du må ha styrets samtykke for å overlate bruken av boligen til andre. I et borettslag må du sende søknad til styret, og styret avgjør om samtykke til utleie skal skje eller ikke.
 
I visse tilfeller kan ikke styret nekte å godkjenne søknad om utleie/bruksoverlating. Andelseieren har rett til å overlate bruken av andelen til andre for inntil tre år, med hovedvilkår at andelseieren har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene. Også når man oppfyller disse kravene må det alltid sendes søknad til styret.

Det finnes noen unntak fra hovedreglene.

Er du i tvil eller har spørsmål? 

Ring oss! Send epost!