Utleie av bolig - bruksoverlating

Loven bruker begrepet "bruksoverlating" om utleie. 


I et sameie kan du leie ut boligen så lenge og når du vil. I et borettslag er hovedregelen at du må ha styrets samtykke for å overlate bruken av boligen til andre. I et borettslag må du sende søknad til styret, og styret avgjør om samtykke til utleie skal skje eller ikke.
 
I visse tilfeller kan ikke styret nekte å godkjenne søknad om bruksoverlating. Andelseieren har rett til å overlate bruken av andelen til andre for inntil tre år, med hovedvilkår at andelseieren har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene. Også når man oppfyller disse kravene må det alltid sendes søknad til styret.

Det finnes noen unntak fra hovedreglene. Er du i tvil eller har spørsmål? 

Ring oss! Send epost!