Arendalsuka 2023

Besøk oss under Arendalsuka for debatter og seminarer om boligkjøpsmodeller, sosial bærekraft og grønn oppgradering!


I år igjen stiller Arendal Boligbyggelag som vertskap sammen med Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) for være med å sette boligmarkedets betydning for morgendagens utfordringer på dagsorden. Totalt gjennomføres 6 arrangementer på vår takterrasse onsdag 16. august  - vi håper vi ser dere hos oss!

ONSDAG 16. AUGUST: 
 
08.30 FROKOST 
 
09.00 - 10.00 BO TRYGT HJEMME-REFORMEN - GODE BOLIGER EN FORUTSETNING
Regjeringen skal før sommeren presentere Bo trygt hjemme-reformen, og vi har invitert statssekretær i HOD til å  presentere boligsatsingen i reformen. Norske Boligbyggelag tilbyr ulike konsept med eldreboliger, og noen av dem vil fortelle om sine boliger og erfaringer med eldreboligprosjekter. Seminaret avsluttet med en samtale om planen - og hva mangler, og hvordan sikre at eldre kan bli boende godt i eget hjem - og klare seg mest mulig selv.
Les mer HER

10.30 - 11.30 Livepod med podcasten "Borettslaget" med NBBL
«Lurer du på hvem som har vedlikeholdsansvaret for balkongene eller andre deler av bygningsmassen der du bor? Hvor går grensen mellom vedlikehold og andre bygningsmessige tiltak? Hvem beslutter og hvem skal betale for hva?»

Advokatene i NBBL og Arendal BBLs egen tekniske leder Bjørn Magne Hansen samtaler om temaet. Her får du en gjennomgang av regelverket og svar på praktiske spørsmål om vedlikehold.
Les mer HER 

11.30 ENKEL LUNSJ

12.00 - 13.00 BATTERIFABRIKK OG BEHOV FOR BOLIGBYGGING - HVORDAN LØSE HINDRINGER I KØ - FRIKOMMUNE ETT STIKKORD? 
Morrow har planer om bygging av batterifabrikk i Arendal, og også andre kommuner står overfor store industrietableringer. Ny industri krever mange ansatte som trenger et sted og bo - raskt. Spørsmålet er hvordan kan kommunene få bygget disse boligene når en hindring blir avløst av en ny. Kan regjeringens frikommuneløsning være ett svar?Vi kjører debatt mellom regjeringen, kommuner og boligbyggelag.
Les mer HER 

13.00 - 14.00 BOLIGKJØPSMODELLER - HVILKE LØSNINGER, FOR HVEM - OG ER DET TRYGT?
Boligkjøpsmodeller som leie til eie, deleie, m.fl. er tilbud til de som mangler egenkapital men har betjeningsevne for boligkjøp. På seminaret vil flere boligbyggelag presentere sine modeller og erfaringene så langt. I tillegg vil vi presentere forslag til nytt lovverk, og vi vil se på forbrukerutfordringene ved å gå inn i ulike boligkjøps-avtaler. 
Les mer HER

14.00 - 15.00 NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR ENERGIEFFEKTIVISERING I BYGG - HVA MÅ TIL? 

Energikommisjonens rapport «Mer av alt – raskere» peker på energieffektivisering som sentralt for å styrke kraftbalansen, og anbefalte at det utarbeides en nasjonal handlingsplan for energieffektivisering. Handlingsplanen er nå under arbeid.

En handlingsplan må være ambisiøs og motivere vanlige folk til å delta. For å aktivere boligeiere må en bred virkemiddelpakke på plass. Hva vil en oppgradering av eksisterende boligmasse koste? Hvordan kan boligselskap bidra til å styrke kraftbalansen og hvilke virkemidler må på plass for å motivere boligeiere? NBBL og boligbyggelagene vil her utfordre politikerne.
Vi inviterer til politisk debatt.
Les mer HER

15.00 - 16.00 HVORDAN BYGGE TILSTREKKELIG MED BOLIGER I PRESSOMRÅDENE? 
Norges Eiendomsmeglerforbund, NBBL og Huseierne inviterer til debatt. Kommunene har et stort ansvar for å tilrettelegge for boligbygging. Hvordan ser kommunene på denne oppgaven, hvordan vil de løse den og er de sitt ansvar bevisst? 
Les mer HER 

16.10 - 16.55 PÅBYGG I TRE - PÅ EKSISTERENDE BLOKKER
Vi diskuterer om utvikling av de byggene som allerede er bygget kan vi få flere nye boliger og samtidig oppgradere eksisterende bygg til å møte nye behov. Kan lette trekonstruksjoner på toppen av eksisterende blokker bidra til å løse boligbehovene?

Les mer HER