Arendalsuka 2024

Besøk oss på taket for en dag fylt med spennende samtaler om bolig og boligbygging.


I år igjen stiller Arendal Boligbyggelag som vertskap sammen med Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) for være med å sette boligmarkedets betydning for morgendagens utfordringer på dagsorden. Totalt gjennomføres 5 arrangementer på vår takterrasse onsdag 14. august  - vi håper vi ser dere hos oss!

ONSDAG 14. AUGUST: 

Frokost og livepod om energi og miljøtiltak i borettslag og sameier

Arrangør: NBBL og ABBL
Tid: Onsdag 14.8.2024 kl. 09:00 - 09:45 (m/ frokost)
Sted: Taket til Arendal Boligbyggelag

NBBLs podcast "Borettslaget" holder livepod på taket hos Arendal Boligbyggelag i Malmbryggen 2. Det blir servert en enkel frokost. Programleder er advokat og leder av advokatkontoret i NBBL, Line Bjerkek. Gjester i podcasten er leder av teknisk avdeling i Sørlandet Boligbyggelag, Odd Helge Moen, og styreleder i et borettslag.
Hvordan skal styret og beboerne gjennomføre miljø- og energitiltak i borettslag og sameier? Hvor kan de søke råd for å ta beslutninger til det beste for både beboere og bygningsmasse?

Fjernvarme i et kundeperspektiv – innelåst med høye kostnader?

Arrangør: NBBL og ABBL
Tid: Onsdag 14.8.2024 kl 10:00 - 10:45
Sted: Taket til Arendal Boligbyggelag
Lenke til arrangementet

I dette arrangementet bringer vi opp fakta om kostnader ved fjernvarme som husholdningskundene opplever, og spiller opp til politisk debatt om pågående endringer i rammebetingelser for fjernvarme.

Sentrale utfordringer

  • Hva er riktig og mer rettferdig pris på fjernvarme?
  • Hvordan skal energimerke for bygg premiere fjernvarme, uten å straffe kundene?
  • Hvem skal hjelpe fjernvarmekundene med å spare energi og kostnader, og forbedre egne varmeanlegg?

Hvordan sikre tilstrekkelig boligbygging?

Arrangør: Norges Eiendomsmeglerforbund, Norske Bolibyggelag Landsforbund (NBBL), Boligprodusentene
Tid: Onsdag 14.8.2024 kl. 11:00 - 11:45
Sted: Taket til Arendal Boligbyggelag
Lenke til arrangementet

Boligbyggingen er nede på et historisk bunnpunkt. Dette fører blant annet til press i bruktmarkedet, dårligere mobilitet og at det blir vanskeligere å etablere seg for blant annet førstegangskjøpere, aleneforsørgere og folk som får endringer i familietituasjonen. Hva kan gjøres? Hva kan stat, kommune og bransjen gjøre for å bedre på situasjonen? Vil "Bustadmeldingen" til regjeringen bedre situasjonen?

Lunsj

Arrangør: ABBL og NBBL
Tid: Onsdag kl. 12:00
Sted: Taket til Arendal Boligbyggelag

Vi inviterer til lunsj, med tid til mingling og litt underholdning før neste post på programmet!


Hvordan skal vi bygge og bo om naturavtalen blir rammen for alt?

Arrangør: NBBL og ABBL
Tid: Onsdag 14.8.2024 kl. 13:00 - 13:45
Sted: Taket til Arendal Boligbyggelag
Lenke til arrangementet

NBBL med Arendal Boligbyggelag inviterer til Pecha kucha om naturtap og smartere byutvikling! Naturtap er et ord som har fått mye fokus den siste tiden. Klimautvalget peker på at naturtapet akselererer og vil fortsette å vokse om vi ikke tar grep.

Etablering av ny grønn industri vil også medføre et økt behov for boliger i disse områdene. Hvordan skal vi utvikle bygd og by for å imøtekomme disse behovene?


Boliger med nogo attåt – om bofelleskap

Arrangør: NBBL og ABBL
Tid: Onsdag 14.8.2024 kl. 14:00 - 14:50
Sted: Taket til Arendal Boligbyggelag
Lenke til arrangementet

Bofelleskap – sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft i boligprosjekter. Erfaringer fra OBOS Living Lab og utvalgte bofelleskap.

Hva er viktig for både de som ønsker å bygge og etablere nye bofelleskap - og hva bør vi tenke på om vi ønsker å flytte til et bofelleskap?


Tapas og mingling

Arrangør: ABBL og NBBL
Tid: Onsdag kl. 15:30
Sted: Taket til Arendal Boligbyggelag

Vi avslutter boligdagen med litt hygge på taket! Det blir enkel servering med tapas og noe godt i glasset.