Hva er forkjøpsrett?


Med forkjøpsrett menes at du kan tre inn i en allerede inngått avtale om salg av bolig. Du kan overta som kjøper dersom du har lengre ansiennitet (tid du har vært medlem) enn budgiveren. 

Har du funnet en bolig du ønsker å benytte forskjøpsretten på, må du melde dette skriftlig til boligbyggelaget innen tidsfristen.

Boliger hvor det varsles mulighet for forkjøpsrett på legges ut her.

Som medlem i Arendal Boligbyggelag har du forkjøpsrett på om lag 2000 leiligheter lokalt, og mer enn 90.000 leiligheter i hele Norge. Det betyr at et medlem i Arendal også kan benytte forkjøpsretten til en bolig i Harstad! Se her for en oversikt over hvilke boligbyggelag som er med

Dersom det er flere medlemmer som ønsker å benytte forkjøpsrett vil den med lengst ansiennitet få tilslaget.
De som allerede eier en andel i det borettslaget den aktuelle boligen er i, har gjerne forkjøpsrett foran andre medlemmer. 

Vi tar i mot flere medlemmer!

Meld deg inn i dag

Reglene om forkjøpsrett finner du i
Lov om borettslag § 4-11 til § 4-22.