Ansvar i borettslag

Borettslaget er ansvarlig for at brannvernsutstyr som røykvarsler, brannslange eller brannslukningsapparat finnes i alle boligene. Styret må informere om dette og oppfordre andelseiere i borettslag om å melde fra til styret dersom slikt utstyr ikke finnes eller ikke fungerer.

– Styret er ansvarlig for at man har et internkontrollsystem som omfatter gode rutiner for å sjekke brannvernsutstyret for å redusere risikoen for brann og følgene av brann. Dersom dette ikke gjøres kan borettslaget risikere erstatningsansvar hvis det oppstår brann, sier Line C. Bjerkek, advokat i NBBL.

Ved salg av borettslagsboliger hender det at brannvernsutstyret forsvinner eller at selgeren tar det med seg. Utstyret er borettslagets eiendom og selger har verken lov til å ta med seg røykvarslere eller brannslokkingsutstyr.

– Gjør selgeren det, kan borettslaget kreve erstatning fra vedkommende. Likevel er det borettslaget som har ansvaret for at slikt utstyr finnes i boligen, så de må sørge for at slikt utstyr blir skaffet til den nye eieren, understreker Bjerkek.

Andelseieren har ansvaret for funksjonskontroll av røykvarslerne. Det vil si at andelseierne må skifte batterier, rengjøre varslerne og teste at varslerne virker. Borettslaget har ansvaret for service og utskifting av røykvarslerne og slukkeutstyret. Andelseierne må imidlertid melde fra til styret dersom de oppdager feil ved utstyret. Dersom man har pulverslukkere, er styret for eksempel ansvarlig for at disse erstattes eller etterfylles hvert tiende år.

Ansvar i sameier

Bjerkek forklarer at dersom du bor i eierseksjonssameie er det den enkelte seksjonseier som har ansvaret. Det vil si at eieren har plikt til å skaffe, foreta funksjonskontroll, sørge for service og skifte ut utstyret. Styret i sameiet er imidlertid ansvarlig for at man har et internkontrollsystem som også skal omfatte brannvernsutstyret.

– Med hensyn til brannvern er reglene i borettslagene bedre enn de som gjelder i sameiene. Det hjelper lite for en sameier at man selv har alt i orden hvis det begynner å brenne hos en nabo som ikke har fulgt opp sine plikter, sier Bjerkek. Anbefalingen er derfor at styret i sameiet sørger for felles innkjøp av brannversnutstyr.

Kilde: NBBL