Arendal Boligbyggelag ønsker å gjøre vårt for at færrest mulig skal bli smittet, derfor stenger vi våre lokaler for besøkende inntil videre. Dette betyr at du fortsatt kan kontakte oss på telefon, epost eller i portal. Vet du ikke hvem du skal snakke med, ring 37 00 54 50 eller send en e-post på: post@arendal.bbl.no

Arendal Boligbyggelag følger utviklingen i Corona-smitten og vil gjøre vårt for å bidra til den «dugnad» som etterspørres nasjonalt og for å sikre å opprettholde vår virksomhet i tiden fremover.

Oppdatert informasjon om hvordan man bør forholde seg fremkommer fra Folkehelseinstituttet og fra lokal myndigheter i kommunene.

Vi ber spesielt tillitsvalgte i boligskapene sette seg inn i disse retningslinjene og følge disse.

Tiltak for å begrense Corona-smitte

Møteaktivitet utsettes eller avlyses.

Vi er i utgangspunktet involvert i en lang rekke årsmøter og generalforsamlinger den nærmeste tiden.

Vi ser dette som en svært stor risiko for å bringe smitte til og fra boligselskaper. I tillegg må vi, ved smitte, følge de strenge karantenebestemmelsene som gjelder.

Dette kan evt. ramme vår virksomhet hardt.

Vi har derfor besluttet at ansatte i Arendal Boligbyggelag ikke skal delta på årsmøter og generalforsamlinger den nærmeste tiden.

Vi ønsker heller ikke at det gjennomføres årsmøter/GF i våre lokaler.

Konsekvensen er at årsmøtene enten må utsettes eller evt. gjennomføres uten vår deltagelse.

Styret i det enkelte borettslag eller sameie må vurdere om årsmøtet/GF kan gjennomføres uten vår bistand.

Vi vil likevel bistå med å utarbeide nødvendige innkallinger.

Vi vil ha en dialog med det enkelte styret om dette.

 

All annen kontakt bør om mulig gjøres telefonisk eller elektronisk.

Vi ønsker også i tråd med nasjonale føringer å redusere møteaktivitet på kontoret. Alle henvendelser bør om mulig skje pr. telefon eller elektronisk (mail eller portal).

 

Restriksjoner ved besøk på kontoret

Vi gjennomfører også visse hygienetiltak på kontoret, herunder tiltak for besøkende, som skal bidra til å redusere smitte.

Kontoret driftes ellers normalt, så langt som mulig.

 

Vi beklager de følger dette får for det enkelte boligselskap, men håper det er forståelse for dette.

 

Vi ber også styrene bidra til å videreformidle informasjon til øvrige eiere.

Tiltakene gjelder i første omgang frem til påske.

 

Les også råd fra NBBL i lenken under.

https://www.nbbl.no/aktuelt/12032020-raad-om-gjennomfoering-av-aarsmoeter-og-generalforsamlinger-i-boligselskaper/