Arendal Boligbyggelag ønsker å gjøre vårt for at færrest mulig skal bli smittet av covid-19-viruset, derfor forsøker vi å redusere antall besøkende i våre lokaler inntil videre. Dette betyr at du fortrinnsvis kontakter oss på telefon, epost eller i portal. Vet du ikke hvem du skal snakke med, ring 37 00 54 50 eller send en e-post på: post@arendal.bbl.no

Arendal Boligbyggelag følger utviklingen i Corona-smitten og vil gjøre vårt for å bidra til den «dugnad» som etterspørres nasjonalt og for å sikre å opprettholde vår virksomhet i tiden fremover.

Oppdatert informasjon om hvordan man bør forholde seg fremkommer fra Folkehelseinstituttet og fra lokal myndigheter i kommunene.

Vi ber spesielt tillitsvalgte i boligskapene sette seg inn i disse retningslinjene og følge disse.

Tiltak for å begrense Corona-smitte:

Møter:

Vi er i utgangspunktet involvert i en lang rekke styremøter, årsmøter og generalforsamlinger. Vi ser dette som en svært stor risiko for å bringe smitte til og fra boligselskaper. Dette kan ramme deres boligområde og vår virksomhet.

Vi ønsker derfor å begrense møteaktiviteten mest mulig den nærmeste tiden. 

 

Når det avholdes møter må man kunne sikre at hver enkelt deltager følger de vanlige smittevernreglene, evt. karantenebestemmelser.

Det må også være en ansvarlig som holder oversikt over hvem som deltar på møtene.

 

Styret i det enkelte borettslag eller sameie må vurdere om møter/årsmøtet/GF kan gjennomføres med forsvarlig sikkerhet.

Vi vil ha en dialog med det enkelte styret om dette.

 

Restriksjoner ved besøk på kontoret

Vi ønsker også i tråd med nasjonale føringer å redusere møteaktivitet på kontoret vårt.

Alle henvendelser bør om mulig skje pr. telefon eller elektronisk (mail eller portal).

Vi holder likevel kontoret åpent for besøkende.

Vi har iverksatt alminnelige smitteverntiltak som vi ber våre besøkende følge.

 

Vi håper de tiltakene vi gjennomfører bidrar til å redusere smitte og skjerme kunder og ansatte for alvorlig sykdom.

Vi håper vi finner en praktiske løsninger på den kommunikasjonen vi vil ha sammen med dere, og håper det er forståelse for tiltakene.

 

Vi ber også styrene bidra til å videreformidle informasjon til øvrige eiere.

 

Les også råd fra NBBL i lenken under.

https://www.nbbl.no/aktuelt/12032020-raad-om-gjennomfoering-av-aarsmoeter-og-generalforsamlinger-i-boligselskaper/