Regler for grilling er ikke omtalt, verken i borettslagsloven eller eierseksjonsloven. Dermed er det opp til det enkelte borettslag eller sameie å bestemme regler for grilling på balkongen. Dette er også viktig å ha disse reglene som en del av boligselskapets HMS/internkontroll.
Husordensreglene til boligselskapet bør inneholde noen punkter om grilling. Avhengig av forholdene kan reglene inneholde et forbud mot grilling, regler om hva slags griller som kan benyttes, og anvisning til steder hvor grilling er tillatt. Å bruke kullgrill på balkonger i boligselskaper er sjeldent lov, og forbud anbefales. Mange tillater elektriske griller, som er det mest vanlige, mens noen også tillater gassgrill.

Viktig å vise hensyn

For å imøtekomme beboernes behov for grilling kan det være hensiktsmessig å etablere grillplasser på fellesarealer utendørs. Grillkos for deg blir fort til sjenerende grillos for naboen. Vi anbefaler den enkelte eier å tenke over hvor du plasserer grillen og vindretningen i forhold til naboer. Kanskje er det lurt å ta en prat med naboen før man eventuelt anskaffer seg en grill. 

Gode tips til sikkerheten

Husk å lese bruksanvisning for gassgrillen. Det er viktig å sjekke jevnlig at propanslangen er tett. Det kan du for eksempel gjøre ved å pensle slangene med såpevann. Oppstår det bobler er det lekkasje og slangen må skiftes. Hvis du ser at slangen har sprekker når du bøyer på den, må den også skiftes. Sørg også for at du har tilgang til slokkeutstyr, skulle det verste skje. 

Og - når grillsesongen er over må gassflasker absolutt ikke oppbevares i kjeller, loft, bod eller andre dårlig ventilerte rom!  

Ved å vise hensyn og ha tydelige regler blir det god stemning.

Vi ønsker alle en fortsatt god grillsesong!