Boligprisene har steget svært moderat i Arendal de siste årene. Lave renter og en mer fleksibel utlånspraksis bidro til økt kjøpekraft både i 2020 og så langt i år, melder Norske Boligbyggelags Landsforening i en pressemelding.

Tall fra første kvartal i 2021, viser at førstegangskjøperne har råd til 56 prosent av boligene i kystkommunen.

– Dette er gledelige nyheter. Å eie egen bolig gir trygghet og forutsigbarhet. En høy eierandel bidrar dessuten til mindre forskjeller og jevnere formuesfordeling i samfunnet, kommenterer Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Se mer i Agderposten.no