Arendal er beste Agder-kommune og bedre enn storesøster Kristiansand, som var vinner av storkommunekåringen. Ny industri og omfattende boligbygging i årene fremover tilsier at Arendal vil møte nye utfordringer i boligsektoren.

For første gang avdekker en landsomfattende NBBL-kåring om norske kommuner lykkes med å legge til rette for boligbygging. Rangeringen av 119 kommuner avdekker store forskjeller mellom topp og bunn. Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har på vegne av NBBL rangert kommunene ut ifra 16 indikatorer.

Les mer om undersøkelsen her

Arendal Boligbyggelag v/ daglig leder Per Selås deler ut «medalje» til Arendal kommune v/ ordfører Robert Cornels Nordli for resultatet «Årets mest boligvennlige kommune på Agder»

Det er Norske Boligbyggelag (NBBL) og Samfunnsøkonomisk analyse som har rangert 119 kommuner i landet etter hvor boligvennlige de er i forhold til tilrettelegging for boligbygging og gjennomført boligbygging.

Totalt kommer Arendal kommune på 16. plass i landet og er best av de vurderte kommunene på Agder.

- Arendal kommune har vært aktive på å regulere tomter og hatt en aktiv boligpolitikk over flere år. Dette har gitt gode resultater, sier daglig leder i Arendal Boligbyggelag, Per Selås.

- Spenningen fremover knytter seg til om kommunen klarer den store omstillingen som må til i forbindelse med at det skal etableres flere tusen nye arbeidsplasser i regionen. Økt befolkningsvekst vil kreve en helt ny fart i boligutviklingen i regionen, sier Selås.

Bård Folke Fredriksen, adm.dir. i NBBL, roser Arendal kommune og flere kommuner på Sørlandet for å bidra til god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter boliger.

- Dette har holdt boligprisene på et moderat nivå over flere år, og gjort det lettere for yngre folk å etablere seg med bolig i landsdelen, sier Fredriksen.

Mye å lære av Arendal

Arendal havner på 16. plass blant 119 kommuner på landsbasis.

 • Arendal havner høyt fordi de scorer jevnt godt på alle indikatorene som inngår i boligvennlighetsindeksen.
 • Arendal utmerker seg ved bla
  • få avviste private reguleringsforslag (A2)
  • rask behandling av private planforslag (A8)
  • lave gebyrer for behandling av planer og tilknytning til vann og avløp (A4, A5)
  • høyt antall igangsettingstillatelser delt på befolkningsvekst (B5)
 • Undersøkelsen viser dessuten at boligprisene i Arendal er på et lavere nivå enn man kan forvente i byer med samme sentralitet, befolkningsstørrelse og inntektsnivå (B4).
 • Hvis Arendal vil styrke sin posisjon ytterligere kan de sørge for å øke andel innvilgede byggesøknader (A3), og bli noe mer digitale på byggesak (A9).
 • Ved å tilrettelegge for noen få tusen flere innbyggere vil Arendal havne på lista for de 20 mest folkerike kommunene, og dermed utfordre Kristiansand som «storbyvinner».

Fakta

·       «NBBL Boligvennlighetskåringen» avdekker hvordan kommunene bidrar til at det bygges nok og rett boliger til befolkningen. Kommunene er den viktigste offentlige myndigheten for boligbygging.

·       Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har på vegne av NBBL rangert 119 kommuner etter deres evne til å fremme boligbygging. Kommunene blir rangert ut ifra 16 indikatorer som saksbehandlingstid, gebyrer, tomtereserver og boligpriser.

·       NBBL er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for 41 boligbyggelag med totalt 1.186.000 medlemmer. NBBL påvirker myndighetene til å føre en aktiv og bærekraftig bolig– og bygningspolitikk som sikrer folk en god bolig og et godt bomiljø.