Siste nytt:

I vårt nyhetsbrev til tillitsvalgte 22.12.21 ble det sendt ut informasjon om juridisk rådgivning gjennom If. Denne ordningen må dessverre utsettes. Her er meldingen fra BBL Pivotal / If om saken:

VILKÅR TOTALFORSIKRING FOR BOLIGSELSKAP
Endringer i vilkåret fra 2022:
BBL Pivotal / If må dessverre stanse den planlagte utrulling av rettshjelpsdekning med juridisk rådgivning, og gå tilbake til den opprinnelige (eksisterende) rettshjelpsdekning for Totalforsikring.

Bakgrunnen for endringen er at det er behov for mer tid til å vurdere innholdet i leveransen. If vil sammen med BBL Pivotal og aktuelle boligbyggelag, jobbe med alternative løsningsforslag. Det er foreløpig noe usikkerhet knyttet til hva den endelige konklusjonen vil bli. 

Som nevnt ovenfor vil 2021-års rettshjelpsdekning gjelde ved fornyelsen av Totalforsikring for 2022. Vi beklager det inntrufne, men vil som sagt jobbe aktivt for å komme frem til en endelig avklaring.
Med dette vil tekster i forsikringsdokumentene (forsikringsavtale og vilkår) hva gjelder juridisk rådgivning (Advokatforsikring) ikke settes i kraft.

Ved spørsmål om endringen ta kontakt med din kundekontakt i boligbyggelaget.