Våren er ensbetydende med møtevirksomhet, dugnader og uteaktiviteter for både borettslag og sameier. Spesielt årsmøtene og generalforsamlingene er viktige å delta på, for det er her alle eiere har mulighet til å påvirke sin egen bosituasjon.

Arendal Boligbyggelag har i år besøkt 4 av disse møtene, for å vise litt av mangfoldet som finnes i organisasjonens portefølje.

 

Ungdommens stemme
På Ronnengåsen i Grimstad finner du et hyggelig borettslag med 12 leiligheter. Dette er ungdomsboliger, og for å få kjøpt leilighet her må man være mellom 18 og 35 år. Hjemme hos styreleder Arild Rødland er det rigget til generalforsamling. Han har tatt bevertningen på alvor; potetgull, gulrøtter, druer, kjeks og sjokolade i skjønn forening, er plassert utover stuebordet. Ungdommelige stemmer, latter og fleipete kommentarer fyller rommet før alvoret setter inn.
- Hvor mange stemmeberettigede er det her i dag, spør Maren Rosenberg Grobæk og løfter blikket opp fra sakslisten. Hun er Arendal Boligbyggelags representant og har nettopp blitt valgt til møteleder.

En rask tellerunde viser at seks enheter er representert. I tillegg til de ordinære sakene skal generalforsamlingen diskutere ordensregler for dyrehold. Etter en diskusjon hvor alle har anledning til å lufte sine synspunkt, stemmer de som har møtt over saken, og en ny formulering blir vedtatt. Man kan si at dette er et demokrati i minste skala, men likevel veldig viktig for eierne å delta i. Det blir en liten utfordring når nytt styre skal velges. Med stødig hånd og smarte kompromisser greier Maren å lose eierne frem til en løsning de er godt fornøyde med.
- Det er utrolig digg å ha boligbyggelaget med på generalforsamlingen. Det er jo viktig at vi gjør ting riktig, og når man tenker at man forvalter verdiene til hele vårt lille ”samfunn” , er det betryggende å kunne lene seg på kompetansen og veiledningen til rådgiverne , forteller Arild og erklærer generalforsamlingen for avsluttet.


Lite, men godt
Neste ut er årsmøtet for sameiet Vossgt 8. De hører til i Grimstad, men har valgt å legge møtet til boligbyggelagets lokaler i Arendal. Sameiet består av kun syv enheter, og tre av eierne har møtt opp.
- Det er jo nesten 50% oppmøte så det er veldig bra, ler Maren og hilser gjestene velkommen.

Som møteleder geleider hun både folk og temaer trygt gjennom sakslisten. Felix Kveim er ny eier i sameiet og har mange og gode spørsmål til årsmøtet. Han blir også valgt inn i styret og er klar for å gi sitt bidrag til sameiet.
- Det gir en veldig trygghet at sameiet er godt ivaretatt av boligbyggelaget som har peiling. Styreleder er også ryddig og har oversikt. Det krever kanskje ikke all verdens med innsats å sitte i styret, men det er viktige verv, avslutter han.


Ryddig og romslig
På Nyli i Arendal er 64 andelseiere i Nyli Borettslag II invitert til generalforsamling i Baptistkirkens møtelokale. Dette er styreleder Johnny Tvedes første generalforsamling i vervet, og han er litt småstresset mens han blar gjennom papirene han har med seg.
- Jeg har vært rolig hele dagen, men nå plutselig ble jeg litt nervøs, betror han seg til Bomagasinets utsendte.

Det er en stor forsamling som skal ledes gjennom kveldens saker. Johnny bor ikke selv i borettslaget, og er hyret inn som en ekstern styreleder. Der hvor det ikke er mulig å finne en frivillig til styreledervervet står sameier og borettslag fritt til å velge personer som ikke bor eller eier leilighet, og dette har vært en god løsning for Nyli II. Det viser seg også fort at nervene var helt ubegrunnet, for det kryr inn med naboer som ler og smiler, hilser og gir Johnny gode klemmer og betryggende ord før de finner sine plasser i salen.

Med stø hånd går Johnny gjennom punktene på sakslisten. Naboene følger nøye med og supplerer med informasjon og spørsmål etter hvert som sakene gjennomgås. Styreleder er godt forberedt og har gode og løsningsorienterte forslag til endringer der det er nødvendig. Per Erik Hansen fra boligbyggelaget bidrar med sin ekspertise og tar en nøye gjennomgang av budsjett og økonomi.

Hallelujastemning er vel ikke å forvente på denne type møter, men gjennomføringen av møtet er ryddig og strukturert. Det hele avsluttes med ferske smørbrød og stemningsfull småprat med alle eierne.


Basar og sosialt
På et lite tun på Nedenes står bilene tett i tett mens eierne deres finner vei inn til møtelokalet. Hele 17 deltakere fra elleve enheter er tilstede, for generalforsamlingen til Asdal Borettslag er årets høydepunkt. Smarte som de er, har de lagt opp til basar og sosialt samvær rett etter møtet, og det er god stemning helt fra begynnelsen av. Styreleder Per Arne Løvdal rigger seg til med en provisorisk talerstol.
- Tyst! roper han med påtatt strenghet før ansiktet bryter ut i et stort smil.

Med en ryddig og oversiktlig gjennomgang av sakslista informeres beboerne om tingenes tilstand. Ellen Grestad fra Arendal Boligbyggelag går igjennom regnskapet, forklarer postene og referer til fotnotene mens deltakerne følger nøye med og nikker.

Engasjementet øker når møtet kommer til saken om vederlag til styret. Styrets forslag er å fortsette tidligere praksis, men her kommer det benkeforslag på å øke vederlaget til styreleder. Det kommer tydelig frem at eierne har vært svært fornøyde med hans innsats, og ser at han har bidratt veldig positivt til felleskapet. Etter en kort diskusjon viser det seg at det er stor enighet om at de som tar på seg viktige verv, også skal kompenseres som fortjent. En fin økning i vederlaget til styreleder blir vedtatt, og Løvdal takker ydmykt.
- Og nå er det klart for smørbrød og wienerbrød, proklamerer Per Arne med et stort smil, noe som gleder møtedeltakerne. Etter en rask applaus løper kjøkkentjenesten ut for å hente maten. Lydnivået stiger på møterommet, mens folk snur seg mot naboen. De prater og ler, og spekulerer på hvem som vil dra hjem med basargevinstene.