Samtidig er det en uke hvor nærmest hele det politiske Norge flyttes hit til oss, og med det følger næringslivet, interesseorganisasjoner og mange andre samfunnsaktører. Et stort telt på taket ble den perfekte løsningen for å kunne huse to arrangement med plass til 100 deltakere!

En bærekraftig fremtid.
Det er stor enighet  om behovet for omstilling i boligsektoren, men hvordan skape en grønnere og mer innovativ sektor? Samarbeid, teknologi og nytenkning var blant stikkordene under onsdagens første debatt. Innovasjon foregår i økende grad i samspill mellom ulike aktører og kunnskapsmiljøer. Også under debatten ble samarbeidet trukket frem som avgjørende for å skape en enda grønnere boligsektor, samt møte konkurransen fra utenlandske aktører:

– Vår bransje har vært umoden på samarbeid. Vi har nå begynt å dele. Delingskulturen er en nøkkel for å få fart på sakene, sa Aasmund Bunkholt, daglig leder i Trefokus.

Lokal klynge?
Lokale entreprenører, eiendomsutviklere, kommuner og banker var spesielt invitert av oss, fordi vi ønsket å favne hele verdikjeden rundt boligbygging og nye prosjekt. Håpet er at debatten inspirerte til nye tanker om samarbeid lokalt, for å sikre grønn boligutvikling og innovasjon. Vår region har vært ledende på samarbeid, blant annet i shippingnæringen, noe som har skapt arbeidsplasser og verdensledende kunnskapsmiljø. Hvorfor ikke også byggebransjen?

Egnet bolig hele livet
Eldrebølgen er et faktum, og setter allerede et stort press på helse- og omsorgstjenestene. Gamlehjem tilhører historien, det er mangel på sykehjemsplasser og dessuten ønsker de aller fleste av oss å kunne bo hjemme så lenge som mulig.  Etterinstallering av heis er en kjernesak som delvis kan bidra til å løse dette utfordrende bildet, og dette var et sentralt tema i onsdagens andre debatt, hvor også Pensjonistforbundet var medarrangør. 

Tilskuddsordninger for heis
Henning Lauridsen fra NBBL utfordret Geir Helge Bekkevold, Krf-politiker og leder for Stortingets Helse- og omsorgskommité: - NBBL forsøker å få til løsninger uten staten, men heis er et eksempel på noe vi ikke kan få til alene. Hva om staten puttet litt mer penger i heistilskuddet? Da vil presset på sykehjemsbudsjettene lettes ved at flere kan bo hjemme. Min utfordring til deg er å hjelpe oss å få til å løse denne floken, så skal vi bidra til å løse det i praksis. Bekkevold kunne ikke komme med noen lovnader, men NBBL har ikke sagt siste ord i saken og fortsetter arbeidet for å få myndigheten på banen. De har i ettertid også hatt møte med helseminister Bent Høie om samme tema.

Vi i Arendal Boligbyggelag ser at mange av utfordringene våre kunder har, trenger politiske løsninger. Likevel, i likhet med mindre bedrifter rundt om i Norge, har vi begrensede muligheter til å bruke ressurser på interessepolitisk arbeid. At det politiske Norge kommer hit – og vi kan samarbeide med Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) - er en unik sjanse for oss til å påvirke.

 

Maren R. Grobæk