I år igjen stiller Arendal Boligbyggelag som vertskap sammen med Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) for være med å sette boligmarkedets betydning for morgendagens utfordringer på dagsorden. Totalt gjennomføres 3 arrangementer på vår takterrasse - vi håper vi ser dere hos oss!

Hvordan boligene våre kan fremme folkehelse og livskvalitet
Arrangør: NBBL, Arendal Boligbyggelag
Tid: Tirsdag 16.8.2022 kl. 15:30 - 16:30
Sted: Taket på Arendal Boligbyggelags lokaler – Malmbryggen, Vestre gate 2
Lenke til arrangementet
Sosial bærekraft har vokst frem som et sentralt premiss for all boligutvikling. Boligen skal være rammen rundt et godt liv og fremme folkehelse og livskvalitet, og må tilpasses de livene folk lever.
I boligsamvirket har vi troen på de organiske fellesskapene som nabolagene våre utgjør – at vi sammen kan møte klimautfordringene med ombruk og delingsøkonomi, og begrense utenforskap med sosiale møteplasser og fellesskap. Derfor vokser det stadig frem nye boligkonsepter tuftet på mangfold, medvirkning og grønne, bærekraftige verdier.
I dette arrangementet får du vite hva sosial bærekraft omhandler – og vi viser gode eksempler fra tre boligbyggelag.

Grønt industrieventyr krever økt boligbygging
Arrangør: NBBL, Arendal Boligbyggelag
Tid: Onsdag 17.8.2022 kl. 13:30 - 14:30
Sted: Taket på Arendal Boligbyggelags lokaler – Malmbryggen, Vestre gate 2
Lenke til arrangementet
En hel region står foran et nytt, grønt industrieventyr etter at batterifabrikken Morrow Batteries valgte Arendal som arena for sitt nye produksjonsanlegg. I flere andre byer - som Mo i Rana, Narvik og Mosjøen - pågår arbeidet med å etablere gigantfabrikker for fullt, mens det i varierende grad er planer for å styrke boligbyggingen.
Kvalitetsboliger i gode bomiljøer er avgjørende for at kommunene skal være attraktive for de nye arbeidstakerne på sikt. Batteribyer i Sverige rapporterer om boligmangel og svimlende leiepriser som følge av store etterslep på tilbudssiden, med negative konsekvenser for nye arbeidstakere og eksisterende innbyggere.
For å redusere ubalansen i boligmarkedet blir det helt nødvendig at også det offentlige legger til rette for økt boligbygging i industriområder. I dette arrangementet ser vi på forslag til tiltak som kan realisere nødvendig boligbygging i nye industriområder. Det blir ikke mye ny industri uten mange nye boliger.

Hvordan får vi et boligmarked for flere?
Arrangør: Norges Eiendomsmeglerforbund, NBBL, Huseierne
Tid: Onsdag 17.8.2022 kl. 15:00 - 16:00
Sted: Taket på Arendal Boligbyggelags lokaler – Malmbryggen, Vestre gate 2
Lenke til arrangementet
Regjeringen ønsker at flere skal kunne eie sin egen bolig. Men hvordan skal vi få til det når boligprisene går oppover. Må det bygges mer, skattlegges mer eller lånes ut mer penger til boligkjøperene? Vi tar debatten.

Her kan du lese om andre arrangementer med NBBL: Trykk HER