Kurs og opplæring


Alle har interesse av at tillitsvalgte i borettslag og sameier har god kompetanse om hva styrevervet innebærer.

Å arrangere kurs og opplæring for styrene er en viktig oppgave for Arendal Boligbyggelag. Temaene varierer og kan for eksempel være økonomi, jus eller skadevern.

En oppdatert oversikt over vårt kurstilbud finner du her.