Helt siden 1950-tallet har det som i dag heter If Forsikring og boligbyggelagene i Norge samarbeidet og utviklet Totalforsikring for Boligselskap. Det er en komplett forsikringsløsning som samler alle bygningsrelaterte forsikringer i ett, og vilkårene blir stadig utviklet og forbedret. I januar inviterte Arendal Boligbyggelag alle med styreverv til et foredrag om forsikringstilbudet de i løpet av høsten 2018 fremforhandlet for sine medlemmer. 

 Daglig leder Per Selås, lover samme produkt og service som tidligere. Vi er naturlig nok opptatt av forsikring, for det er viktig for kundene våre. Vårt mål er å hjelpe med lavest mulig premie, vi kan bistå med utfylling av skadeskjema og skadeoppfølging og ikke minst kan vi bidra med forebyggende tiltak og opplæring, fortalte Selås.  

Total frihet 
Kveldens foredragsholder var Gunnar Andersen, avdelingssjef for Boligbyggelagenes Partner som leverer tjenester til boligbyggelag. Han er stolt over Totalforsikringen.  
Med Totalforsikringen kan styrene være trygge på at boligselskapet er tilstrekkelig sikret økonomisk uten å måtte supplere med tilleggsdekninger, fortalte han. 

En forsikring skal ivareta kunden når skader skjer, men Totalforsikringen vil i tillegg ivareta andre ting man ikke nødvendigvis har tenkt på.  
Én ting er alle de skadene man forventer kan skje, som vannlekkasje, brann, innbrudd og så videre. En annen ting er jo alle hendelsene man ikke har tenkt på faktisk berører oss. For eksempel er styreansvarsforsikring et viktig punkt i et borettslag. Yrkesskadeforsikring tror man kanskje ikke gjelder for noen andre enn en vaktmester, men det gjelder blant annet for ungdommer eller andre som jobber midlertidig, som for eksempel klipper gresset om sommeren og måker snø om vinteren. Visste dere at skader under en dugnad også er dekket i TotalforsikringenDenne opplysningen var det mange av tilhørerne som ristet på hodet og ikke hadde kjennskap til. 

At Totalforsikringen er så allsidig og omfattende overrasker flere av deltakerne på møtet. Rolf Hamre er imponert over hva ABBL har fått fremforhandlet. 
Dette er flotte saker. Og det er fint at vi får så grundig informasjon, for det er mye på en gang. Det er så viktig at alt er på stell, og forsikringer kan fort bli et mareritt. Her vet jeg at ABBL gjør en kjempejobb på vegne av oss styrene, og avtalen som presenteres nå er både bedre og billigere enn tidligere, så jeg er godt fornøyd, sier Hamre og smiler over kaffekoppen. 

Frank Dale er også fornøyd med avtalens innhold. 
Vi blir jo påminnet om hva som er viktig og hva vi skal tenke på, og jeg stoler på at ABBL sørger for en bra og rimelig avtale på våre vegne, forteller han. 

I tillegg til å få oversikt over hva forsikringen dekker, er Gunnar Andersen tydelig på hva som er viktigst når en skade har skjedd. 
Ikke ta på dere et ansvar uten at dere har sjekket med forsikringsselskapet. Selv om det senere viser seg at du ikke var skyld i skaden, kan du risikere å ikke få dekket skaden. Det er forskjell på hendelig uhell og uaktsomme handlinger, men du kan ha forspilt dine rettigheter dersom du godtar eller tar på deg et ansvar for noe som ikke er utredet ennå, advarer han.  

Styret i borettslaget eller sameiet plikter å ha kontroll og system på sine rutiner når skader oppstår.  
Alltid sørg for at styret og borettslaget har sitt på det rene. En HMS-mappe som forteller hvordan dere kan løse diverse problemer er til stor hjelp, og for de som synes dette blir for uoversiktlig eller mye å ha kontroll på, har Arendal Boligbyggelag muligheten til å gå inn og bistå i prosessen. Det viktigste er at dere har en plan, så sørg for at dere kommer dere dit, formaner Andersen.  

Fra 1.1.2019 inkluderer Totalforsikringen også følgeskader etter vann inn i bolig over terreng. 
Betingelsene for dette er at bygningsdelen som er berørt ikke skal være eldre enn 40 år, årsaken til skaden skal ikke skyldes manglende vedlikehold, og skaden skal ha startet sin utvikling etter at dekningen ble inntatt, altså 1. januar 2019, legger han til.  

I tillegg er bekjempelse av skadedyr otreskadeinsekter inkludert i Totalforsikringen. 
Vi har avtale med Anticimex som både bekjemper skadedyr og utbedrer bygningsskade forårsaket av treskadeinsekter. Unntaket fra forsikringen når det gjelder skadedyr er skjeggkre. 
Fordi dette insektet ikke lar seg utrydde med kjente metoder, har vi ikke kunnet inkludere det i vilkårene. Anticimex vil likevel kunne bidra med både limfeller og nformasjon for å få bukt med problemet, så sørg for å varsle så tidlig som mulig, informerte han.  

Til slutt benyttet Andersen anledningen til å informere om sikkerhetsprodukter som Boligbyggelagenes Partner tilbyr, og som styrene kan benytte seg av. Og er man i tvil om hva forsikringen dekker, så er hovedregelen at forsikring skal dekke plutselige og uforutsette hendelser. Med andre ord er skadeforebygging og godt vedlikehold viktig.