At bygningene holdes i god stand og verdien på eiendommen holdes i hevd, er noe av det viktigste beboere og styrene må tenke på. Alle bygg har sine utfordringer. Gamle bygg kan ha et etterslep på vedlikehold, mens nye bygg kan ha tekniske installasjoner som er svært avanserte og krever spesialkompetanse. Arendal Boligbyggelag vet at mange sameier og borettslag ønsker å ha gode system for vedlikehold, og har derfor utviklet en løsning som hjelper styret i både sameier og borettslag til en systematisk og god vedlikeholdsplan.   

 

Forutsigbarhet

His Terrasse er et av borettslagene som har gått inn i en avtale med Arendal BBL om det som kalles en SU-plan, som står for status- og utviklingsplan. Ommund Noddeland, prosjektleder på teknisk avdeling i Arendal Boligbyggelag har hatt ansvaret for å ferdigstille planen spesifikt for His Terrasse.

- Planen tar for seg alle byggtekniske behov og installasjoner som finnes og hvordan disse må ivaretas og vedlikeholdes fremover. Den sier noe om kostnadene som kan påberegnes fremover i tid, og det gir gode budsjettføringer for sameiet. På den måten gir det sameiet en oversikt over penger som trengs til vedlikehold på lang sikt, og man skaper med dette en trygghet og en forutsigbarhet for beboerne, forteller prosjektlederen.

 

Viktig verktøy

Styreleder i His Terrasse, Knut Arne Thorsdal, er også svært fornøyd med planen og samarbeidet de har med boligbyggelaget.

- Det er helt uvurderlig å ha en slik plan som dette tilgjengelig. For en vanlig huseier, som vi nesten alle er, så har vi ikke peiling på hva alt dette i kontrollrommet er, med sirkulasjonspumper, temperaturmålere og uendelig med duppedingser. Det er et enormt ansvar, så det er helt avgjørende at vi med dette arbeidet og samarbeidet kan få kontroll, forteller Thorsdal.

Styrelederen mener det er helt nødvendig med en SU-plan som den Boligbyggelaget har produsert.

- Styret som sitter i sameiet i dag, vil mest sannsynlig ikke være det samme som sitter om tre eller fem år, og med dette verktøyet kan fungerende styre til enhver tid gå tilbake i tid og se hva som har blitt gjort og hvem som har levert varer og tjenester til bygget. På den måten er videre oppfølging sikret og ivaretatt. Vi håper at dette også skal senke terskelen for at beboere engasjerer seg i styrearbeid i fremtiden, fordi de vet at grunnarbeidet som er gjort, er med på å gi en bedre oversikt og mestring rundt hva som kan gjøres av vår vaktmester, og hva som bør settes bort, understreker styrelederen.

 

Veldrevet

Sameiet på His Terrasse får også skryt av prosjektleder Noddeland.

- De har gått igjennom en helhetsvurdering for hva som er viktigst, hva de trenger hjelp til og hva de kan bidra med selv. Det er et veldrevet sameie, og de har hele tiden vært opptatt av å ta vare på bygget og de tekniske løsningene som bidrar til en bedre livsstil. Du kan si at de nå slipper å bruke tid på å bekymre seg over at noe skal gå galt, og kan heller fokusere sin tid og energi på å skape et hyggelig og vennlig bomiljø, avslutter han.