Juridiske spørsmål


Det er mange lover som regulerer hvordan et styre skal jobbe, hva styret har ansvar for og hvordan saksbehandling skal foregå for å sikre gyldige beslutninger. Noen saker kan behandles og besluttes av styret, mens andre saker krever vedtak på årsmøte/generalforsamling. 

Våre rådgivere har god kompetanse i Borettslagsloven og Lov om Eierseksjonssameier, og lang erfaring i hvordan disse skal tolkes og praktiseres. Er det behov for å involvere en jurist, så har vi tilgang på ekstpertisen til Norske Boligbyggelag. 

Ta kontakt dersom dere vil vite mer. Vi hjelper gjerne!

Ring oss! Send epost!