Kurs og arrangement - vår 2018


Økonomikurs for styret

Dato: onsdag 26. september 2018 | Sted: Kulturhuset i Arendal | Antall plasser: 100

 

Å styre økonomien i borettslaget eller sameiet, er en av styrets viktigste oppgaver. En av de store utgiftspostene til boligselskap er ofte vedlikehold og rehabiliteringer. I dette kurset setter vi lys på økonomistyring, vedlikehold, eiendommens verdi og styrets arbeid med dette. 
  • Verdiøkende tiltak, ved eiendomsmegler Arild Aasen i Sørmegleren
  • Finansiering og lån, ved finansrådgiver Ole Kristian Heggheim i Nordea Markets
  • Budsjett og likviditet, ved avdelingsleder Carl Vidar Egeland i Arendal Boligbyggelag 

 PÅMELDINGSFRIST FREDAG 21. SEPTEMBER KL. 12.00.

Meld deg på her


Ny lov om eierseksjonssameier - revidering av vedtekter

Dato: torsdag 11. oktober 2018 | Sted: Kulturhuset i Arendal | Antall plasser: 100

Dette kurset retter seg mot styrer i eierseksjonssameier. 1.1.2018 trådte ny lov om eierseksjonssameier i kraft, og mange sameier vil ha behov for å revidere sine vedtekter for at disse er i samsvar med ny lov. 

Dette kurset krever forarbeid fra styrenes side, og nærmere invitasjon og instrukser vil bli sendt ut.

Ta gjerne kontakt med ditt boligselskaps saksbehandler hvis du har spørsmål. Elæring for nye styremedlemmer

Dato: neste kurs har oppstart januar 2019 | Sted: webbasert

Meld deg på for å lære mer om hva styreverv innebærer. Hva er styrets ansvar? Du får en epost to ganger i uken i fem uker. 

Meld deg på her