Ved skade på bygning.


Ved øyeblikkelig hjelp ring brannvesen: 110.

Husk at når det oppstår en skade skal styreleder informeres så fort som mulig. 

Hvis ditt boligselskap har forsikring i Tryg eller If gjennom Arendal Boligbyggelag så kan dere melde skaden til Arendal bbl på e-post utenom ferietiden. I ferie eller utenfor åpningstid kan styreleder eller en representant for styret kontakte forsikringsselskapet direkte. Hvis ditt boligselskap ikke har forsikring gjennom oss, må du ta direkte kontakt med forsikringsselskapet dere benytter.

Tryg: 04040

If: 21 49 24 00

Skyldes skaden innbrudd eller hærverk skal det anmeldes til politiet av styret.

Når skaden er meldt gjør Arendal Boligbyggelag en vurdering av skaden og overtar saken hvis skaden dekkes av Totalforsikringen. Vi kan også ta på oss oppdrag med å følge opp skader som ikke omfattes av Totalforsikringen.

Ordinære åpningstider.

Har du spørsmål?

Send epost!

FOR ØYEBLIKKELIG HJELP

Brann: 110

Annen skade: 05365, Polygon