Kommer for salg!

Tybakktoppen

På Tybakktoppen på Tromøy planlegges 10 boliger i kjede og 12 mindre leiligheter.

Litt om prosjektet

På en høyde rett over Tromøybroa har vi fått tilgang til et boligområde med byggeklare og solrike tomter. 

Arendal Boligbyggelag v/ Abbl Boligutvikling planlegger å bygge 10 kjedede boliger og 12 leiligheter på Tybakktoppen.

Tybakktoppen blir et moderne og attraktivt boligområde med svært gode og etterspurte bokvaliteter. 

Området ligger høyt og fritt med gode utsiktsforhold. Velg blant mange moderne og attraktive hustyper og design.

 

Salgsstart våren 2021.

Du kan allerede nå melde din interesse for disse.

 

For mer informasjon, kontakt:

Arendal Boligbyggelag

Prosjektleder Bjørn Magne Hansen

Tlf 91828480

Mail: bmh@arendal.bbl.no