To nye lover som vil ha påvirkning på borettslag og sameier trådte i kraft 1.1.08.

Ny eierseksjonslov medfører at revisjonsplikt for sameier med 20 eller færre enheter faller helt bort. Hvis ditt sameie har vedtektsfestet ekstern eller intern revisor kan dere vurdere å legge frem vedtektsendring for årsmøtet for å fjerne dette fra vedtektene. Ny eierseksjonslov vil også medføre at andre endringer kan være nødvendige. Boligbyggelaget har sendt informasjon til alle styrer om hva vi kan bidra med i gjennomgang av gamle vedtekter. 

Som følge av ny regnskapslov faller krav til årsberetning bort. Vi har valgt å sette opp noen av nøkkeltallene som tidligere var en del av årsberetningen, og vi oppfordrer styrene til å supplere med en kort orientering om deres arbeid i året som gikk. Det er også lurt å ha med informasjon om eventuelle større prosjekter eller hendelser for året som kommer. På denne måten håper vi beboerne vil få god informasjon om økonomi og tingenes tilstand i boligselskapet. 

Velkommen til sesongens årsmøter og generalforsamlinger!