En enslig førstegangskjøper har råd til å kjøpe nesten halvparten av boligene som er til salgs i Arendal. Likevel er det dramatisk færre førstegangskjøpere i byen.

Utdrag fra +Sak i Agderposten:

Til tross for at det er nå er lettere å etablere seg for førstegangskjøpere i Arendal, har antall nyetablerte sunket markant de siste ti årene.

I 2010 kjøpte 600 personer sin første bolig i Arendal. I 2018 var antallet under 400.

Dette er en reduksjon på 30 prosent. Og dette selv om de unge altså har råd til å kjøpe bolig i byen.

Dette er en særskilt trend for Arendal sett i forhold til andre byer.

– Et inntrykk vi har når vi leser statistikken, er at Arendal mister førstegangskjøpere til Grimstad, Froland, Kristiansand og Oslo. Dette er steder hvor unge heller velger å etablere seg. Det er tankevekkende at det er blitt færre førstegangskjøpere i Arendal de siste årene, sier Per Selås, daglig leder i Arendal Boligbyggelag.

– Hvorfor vil de ikke kjøpe bolig i Arendal?

– Det er et godt spørsmål, og handler nok om mange forhold. Arbeidsplasser og studieplasser er viktig, men også tilgangen til rett type bolig, sier Selås.

- Oppsiktsvekkende i Arendal

Det som ikke pekes på som en mulig årsak til få førstegangskjøpere i Arendal, er boligprisene. Flere enn før har råd til å kjøpe bolig i byen.

En analyse MNBU har gjort for Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), viser at i 2010 hadde en enslig førstegangskjøper i Arendal råd til 35 prosent av boligene som var til salgs.

I 2019 hadde en enslig førsteganskjøper råd til å kjøpe hele 47 prosent.

– På landsbasis er det blitt stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet. Det er oppsiktsvekkende at det i Arendal har gått andre veien, sier administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL.

– Ønsker nyere hus

Per Selås i Arendal mener Arendal må gjøre tiltak for å bli mer attraktive for unge i bo-, leve- og arbeidsmarkedet.

– Det er positivt at Arendal har god tilgang til boliger også for unge, men det vil etter boligbyggelagets mening være viktig å fremskaffe mer attraktive boliger og boområder for unge familier og førstegangsetablerere fremover, slik at de faktisk slår seg ned her, sier Selås.

– Hva slags bolig ønsker denne kjøpergruppen seg?

– Vårt inntrykk er at unge ønsker seg nye boliger fremfor å pusse opp gamle. Det må være områder med god tilgang til barnehage og skole. Det er blitt bygget mange leiligheter, men gode tomter, eneboliger eller rekkehus med plen vil nok være mer attraktivt. Gode eksempler attraktive boliger for unge, er prosjektene på Engene på Nedenes, og Nidelvåsen ved Bjorbekk. Nå går Arendal Boligbyggelag inn i Påskedagsheia på Nedenes, sier Selås.

Dramatisk færre skolebarn

Om ti år vil de kommunale skolene i Arendal trolig ha 1.000 færre elever enn i dag.